GIỚI THIỆU VIETFRIENDS GALLERY

VietFriends Gallery là một thành viên thuộc Công ty An Tri Mỹ. VietFriends Gallery được hình thành từ năm 2014 từ ý tưởng của những người bạn có cùng niềm đam mê nghệ thuật. Sứ mệnh của VietFriends Gallery là xây dựng một môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển niềm đam mê mỹ thuật. VietFriends Gallery mong muốn trở thành một trung tâm kết nối, giao lưu và chia sẻ tình yêu mỹ thuật không những ở tại Việt Nam mà còn là một nhịp cầu giữa Việt Nam với Thế Giới. Thông điệp của VietFriends Gallery là “Hãy để các tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các giá trị và kết nối tình yêu thương”. Giá trị cốt lõi của VietFriends Gallery là Tình yêu và Sáng tạo.

ABOUT US

VietFriends Gallery is a member of AnTriMy Co.,LTD. VietFriends Gallery was formed in 2014 from the ideas of friends who share the same passion of art. VietFriends Gallery's mission is to build an environment which for exchanging, learning and developing the fine art passion. VietFriends Gallery wishes to become a center in which connect, exchange and share the fine art love not only in Vietnam but also as a link between Vietnam and the world. Our message is "Let the arts honor values and connect love". Our core values are Love and Creativity.

profile photo