GIỚI THIỆU Nguyễn Minh Luận

Nguyễn Minh Luận sinh năm 1958 tại Hà Nội. Năm 1975, ông theo gia đình vào TPHCM sinh sống. Ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1982. Ông chuyên về điêu khắc và tranh sơn dầu. Từ năm 1985 đến năm 2000, ông tổ chức nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm cũng như tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Đặc biệt, tại Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc năm 1993, ông đã được Giải Ba; tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000, tác phẩm điêu khắc của ông được Giải Khuyến khích và được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, ông tập trung vào nghiên cứu và ít tham gia các triển lãm. Nguyễn Minh Luận sáng tác không nhiều. Tuy nhiên, các tác phẩm của ông dù là điêu khắc hay hội họa đều có một điểm chung đó là sự giản đơn, phóng khoáng và giàu biểu cảm. Ở tác phẩm của ông, từ chất liệu đến màu sắc luôn có sự gần gũi, quen thuộc và có chiều sâu. Đến với AEM Plus 2017, bộ sưu tập “The Peace Collection 2017” của VietFriends Gallery đã sưu tập được một số tác phẩm hiếm hoi của ông được thực hiện từ năm 1996. Các tác phẩm là những kỷ niệm tuổi thơ ở miền Bắc gắn với những vầng trăng quê mộc mạc. Hy vọng sẽ đem đến cho chúng ta những điều thú vị.

ABOUT Nguyen Minh Luan

Nguyen Minh Luan was born in 1958 in Hanoi. In 1975, he moved with his family to Hochiminh City. He graduated from Hochiminh City University of Fine Arts in 1982. He specializes in sculpture and oil painting. From 1985 to 2000, he held many solo exhibitions, group exhibitions as well as participated in many domestic and international exhibitions in Vietnam. Especially, at the 10th National Sculpture Exhibition in 1993, he was awarded the Third Prize; at the National Fine Arts Exhibition in 2000, his sculpture was awarded the Encouragement Prize and included in the collection of the Vietnam Museum of Fine Arts. From 2000 until now, he has concentrated on research and less participation in exhibitions. The number of his works is not much. However, his works, whether sculpture or painting, have one thing in common: simplicity, liberal and rich expression. In his works, from material to color is always close, familiar and deep. Coming to AEM Plus 2017, "The Peace Collection 2017" by VietFriends Gallery has collected some of his rare works have been done since 1996. The works are childhood memories with the moon. Hope to bring us interesting things.

profile photo