GIỚI THIỆU Lý Hoàng Diệp Anh

Lý Hoàng Diệp Anh sinh năm 1984 tại TPHCM, một trung tâm kinh tế- văn hóa- xã hội của Việt Nam. Đam mê hội họa từ nhỏ nên chị đã theo học và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. “…Tôi thở và sống trong từng nét vẽ. Từng nét từng nét một, các tác phẩm đã phơi bày tất cả những khía cạnh của cảm xúc và làm nổi bật những ký ức và suy nghĩ trong tôi…”. Vâng, đó là Diệp Anh… Qua các triển lãm cá nhân và nhóm tại Café Workshop TPHCM năm 2014-2016, chị đã gửi đến mọi người những góc nhìn xúc động và thông điệp nhẹ nhàng từ cuộc sống. Đến với AEM Plus 2017, VietFriends Gallery đã sưu tập được một số tác phẩm tiêu biểu trong “Miền xúc động” đó và chúng tôi kết nối những khoảnh khắc đó như là một câu chuyện trong bộ sưu tập “The Peace Collection 2017”.

ABOUT Ly Hoang Diep Anh

Ly Hoang Diep Anh was born in 1984 in Ho Chi Minh City, a socio-economic and cultural center of Vietnam. With passion for painting as a child, she studied and graduated from the Hochiminh City College of Culture and Arts. "... I breathed and lived with each brush in every drawing. One by one, the artworks have exposed all my emotional edges, highlighted with memories and thought... ". Yes, that is Diep Anh ... Through personal and group exhibitions at Café Workshop HCMC in 2014-2016, she has sent to visitors the emotional angles and gentle messages from life. Coming to AEM Plus 2017, VietFriends Gallery has collected some of her works in the "Emotional Region" and we connect those moments as a story in the collection "The Peace Collection 2017".

profile photo